China

China

China is een land dat al sinds zijn ontstaan te maken heeft met migratie. De keizers van het oude China stuurden burgers op pad naar de nabijgelegen gebieden om de regio’s te ontdekken en handelsrelaties op te zetten. In de 19de eeuw waren het vooral arme, economische werkkrachten die uit China wegtrokken om in de kolonies te gaan werken. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden Europa, Oceanië en Noord-Amerika belangrijke bestemmingen voor Chinezen die op zoek waren naar een beter bestaan.

Aan deze lange geschiedenis kwam na WOII een abrupt einde met het oprichten van de communistische volksrepubliek. De republiek sloot zich volledig af van het Westen en er mocht dus niemand meer naar het buitenland migreren. De enige types migratie die nog waren toegelaten waren die van studenten naar de Sovjet-Unie en gespecialiseerde werkers naar ontwikkelingsgebieden zoals Tanzania. Voor Hongkong en Taiwan veranderde er echter niets en migratie vanuit deze gebieden richting Europa bleef dan ook voortbestaan.

Vanaf het einde van jaren 1970 veranderde China van koers met een economische hervorming en ‘open deur’ politiek. Dit had grote gevolgen voor de emigratie, die vanaf dan terug toegestaan was. Vele Chinese burgers maakten hier gebruik van.

Momenteel is China het land van oorsprong van de meeste migranten wereldwijd. 18% van de mensen die naar een ander land gemigreerd zijn, komen uit China. Het zijn vooral hoogopgeleiden en studenten die China verlaten. Er wordt dan ook gevreesd voor een braindrain. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de populairste Europese bestemmingen voor Chinese studenten.

In België komen 23,1% van de Chinese migranten omwille van studieredenen, 16% om er te werken. Gezinshereniging vormt maar een klein deel van de Chinese immigratie naar ons land. In Gent zijn momenteel 422 Chinezen ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hannelore Franck

 

Bronnen: