Nederland

Nederland

Nederlandse Gentenaar Gerard Peek met zijn Belgische vrouw

Als één van onze buurlanden deelt Nederland een lange migratiegeschiedenis met het huidige België. Na een lang eenmakingsproces verklaarde Keizer Karel V in 1549 met de Pragmatieke Sanctie dat de 17 provinciën niet meer opgedeeld mochten worden. Deze unie hield echter maar stand tot aan het ontstaan van de Nederlandse Republiek in 1581. Op dat moment vluchtten heel wat Zuidelijke Nederlanders naar het Noorden, waar ze de Gouden Eeuw van de Republiek mee vormgaven. Maar ook in de periode erna vond er veel migratie, in beide richtingen, plaats. Zo vluchtten er naar schatting 20 000 Nederlanders naar de Zuidelijke Nederlanden om aan de Orangeterreur uit 1787 te ontsnappen. Velen van hen keerden na afloop echter weer terug.

In 1815 werden de twee staten één en ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit eengemaakt rijk bleef bestaan tot aan de oprichting van België in 1830. Ook toen Nederland en België terug twee aparte staten waren bleef de migratie bestaan. In de 19e eeuw woonden er tussen de 30 000 en 53 000 Nederlanders in België. Vandaag is hun aantal gestegen tot ruim 110 000.
Zowel België als Nederland hoorden bij de zes oorspronkelijke landen die de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de huidige Europese Unie, hebben opgericht in 1951. Van bij het begin werd er bepaald dat werkloze arbeiders uit de staal- en mijnbouw uit de ene lidstaat vrij konden migreren naar een andere lidstaat. Dit kan gezien worden als een voorloper van het vrij verkeer van personen binnen Europa, wat sinds 1993 een grondrecht is voor alle Europese burgers.

België is voor Nederlanders de populairste migratiebestemming. Tussen 1996 en 2006 migreerden er 37 635 Nederlanders naar België, wat goed is voor 21,2 % van het totaal aantal emigranten in deze periode. Veel van deze migranten vestigen zich in de grensstreek en behouden bijgevolg een sterke band met Nederland. Vaak gaan hun kinderen ook nog naar een Nederlandse school.
In 2012 woonden er 2463 mensen met de Nederlandse nationaliteit in Gent. Zij zijn de vijfde grootste migrantengroep in de stad. Dit grote aantal is vooral te danken aan de Nederlandse studenten die in groten getale naar Gent komen. In totaal zijn er meer dan 1000 Nederlandse studenten in Gent. Dit maakt van de Nederlanders veruit de grootste groep internationale studenten. Ter vergelijking: de tweede grootste groep zijn de Chinese studenten, en zij zijn met iets meer dan 200. Vooral de studierichting diergeneeskunde is populair onder Nederlandse studenten.

Hannelore Franck

 

Bronnen:

  • Obdeijn H. en Schrover M. (2008), Komen en Gaan: immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550, Amsterdam: uitgeverij Bert Bakker.
  •  
  • Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag Migratie 2012
  •  
  • Stad Gent, Gent in cijfers 2014: Trends in verhuisbewegingen
  •  
  • Soly H. en Van de Wiele J. (1999), Carolus. Keizer Karel V 1500-1558, Gent: Snoeck-Ducaju.
  •