Vandaag: 2004-...

Vandaag: 2004-...

De recente migratiestromen naar Europa en specifiek naar België vallen uit elkaar in twee groepen: de nieuwe Europese en de Aziatische migratiestromen.

De nieuwe Europese migratie is momenteel de grootste categorie van migratie in België: 65% van alle migranten zijn afkomstig uit Europese landen. Het gaat hier over arbeidsmigratie. Deze stroom is op volle snelheid gekomen na de recente uitbreiding van de Europese Unie. In 2004 werden er 10 nieuwe landen aanvaard als lidstaat: Grieks-Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 2007 volgden Roemenië en Bulgarije en in 2013 is Kroatië toegetreden tot de Europese Unie.

Voor deze landen geldt het principe van vrij verkeer van mensen en goederen binnen Europa. België heeft evenwel voor verschillende landen overgangsmaatregelen genomen om dit vrij verkeer aanvankelijk toch te beperken. Sinds 1 januari 2014 liepen deze voor Bulgarije en Roemenië af. De overgangsmaatregelen voor Kroatië lopen nog tot 30 juni 2015. In Gent zijn het vooral de Bulgaren die in het oog springen met een gemeenschap van 6004 mensen in 2012. Na de Bulgaren zijn het de Slowaken en Polen die sterk vertegenwoordigd zijn in Gent. Hun verblijf is echter van kortere duur, vaak keren ze terug naar hun land van oorsprong of gaan ze naar een andere Belgische of Europese stad.

De tweede nieuwe migratiestroom is deze uit Aziatische landen, Turkije niet meegerekend. In de meeste gevallen betreft het studie- en arbeidsmigratie. Recent wordt internationale arbeidsmigratie terug meer getolereerd in België. In tegenstelling tot de vroegere arbeiders uit bijvoorbeeld Turkije gaat het hier over migratie van hoogopgeleiden. Het zijn vooral de Belgische bedrijven en ondernemers die deze migratie zien als een oplossing voor het arbeidstekort dat er momenteel heerst. Het zijn vooral personen uit China en Indië die binnen deze categorie vallen. Velen komen in Europa studeren en blijven daarna hier wonen en werken. Anderen worden aangetrokken door de betere werkomstandigheden en betere verloning. In 2012 woonden er 416 Indiërs en 422 Chinezen in Gent. Maar uit Azië komen ook vluchtelingen naar België. Deze komen voornamelijk uit landen als Irak en Afghanistan.

Hannelore Franck

 

Bronnen:

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag Migratie 2012

Stad Gent (2012). Gent in Cijfers: Bevolking van vreemde nationaliteit

Black R., Engbersen G., Okolski M. en Pantîru Ch. (eds.) (2010), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe (IMSCOE), Amsterdam: Amsterdam University Press.