India

India

Emigratie vanuit India is een relatief nieuw fenomeen. Lang was er eigenlijk amper sprake van Indische emigratie. Dit veranderde in de 19e eeuw. Wereldwijd hadden de plantages in Azië en Afrika  op dat moment nood aan arbeiders door het verbod op slavernij. Dit tekort werd opgevangen met goedkope arbeid vanuit China en India. In India werd deze emigratie van 'gastarbeiders' vooral gedreven door economische noodzaak. De plattelandssamenleving was op dat moment immers in crisis door economische ontwrichting.

De emigratie van Indiërs naar Europa is van nog latere datum. De grote uitzondering hierop is Groot-Brittannië. In de 19e eeuw maakte India immers deel uit van het Britse wereldrijk en ook vandaag behoort India nog tot de Commonwealth. Als eerste land van West-Europa kon Groot-Brittannië in de 19e eeuw dus rekenen op relatief veel inwijkelingen vanuit India. De grote Indische gemeenschappen in de Britse steden zijn hier nog steeds getuige van.

Ondanks het feit dat er geen grote traditie is van Indische immigratie in België, waren Indiërs in 2012 de grootste groep immigranten die een visum toegewezen kregen om naar België te reizen. Vandaag is België samen met Duitsland de populairste Europese bestemming van Indische immigranten, Groot-Brittannië uitgezonderd. India werd in 2012 door België erkend als één van de zeven veilige landen van immigratie buiten de EU-zone.

De belangrijkste redenen voor immigratie van Indiërs naar België zijn familiale redenen en werk. Net zoals in de 19e eeuw zijn werk en werkgelegenheid ook in de 21e eeuw de grootste motivatie voor Indiërs om te emigreren. In tegenstelling tot de 19e eeuw zijn de meeste Indische immigranten in België vandaag hoogopgeleid. In Gent woonden er in 2012 416 mensen van Indische afkomst, waarvan 63 procent man is.

Hannelore Franck

 

Bronnen:

  • Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag Migratie 2012
  •  
  • Jayawardena Ch. (1968), Migration and Social Change: A Survey of Indian Communities Overseas, in: Geographical Review, 58(3), pp. 429-449
  •  
  • Bhattacharyya S., Hazarikia I. en Nair H. (2011), Migration of health professionals from India: tracking the flow, in: Asia Europe Journal , 8(4), pp. 475-483
  •  
  • Stad Gent (2012). Gent in Cijfers: Bevolking van vreemde nationaliteit