religie

religie

Een Turkse en een Algerijnse imam bij de opening van de moskee, 1974 – collectie Paul Van Wouwe

Wereldwijd zijn vandaag naar schatting 2,4 miljard christenen, 1,7 miljard moslims, 900 miljoen hindoes en 480 miljoen boeddhisten. Al deze religies hebben zich via migratie verspreid. Ook in Gent introduceerden migranten nieuwe levensovertuigingen. Zo werd het christendom in de zevende eeuw door de Heilige Amandus binnengebracht en verspreidden de Nederlanders in de 16de eeuw het protestantisme. Telkens wanneer een groep gelovigen een zekere omvang kreeg, ontstonden er in de stad nieuwe erediensten.

In de 19e eeuw werd industriestad Gent opnieuw een aantrekkingspool voor migranten. Volgens de overlevering brachten de Engelse hulplieden van Lieven Bauwens het anglicanisme naar Gent en lagen zij aan de basis van de St. John’s parochie.

Aan het begin van de 20ste eeuw dreef de Russische Revolutie een groep intellectuelen naar West-Europa. Enkelen kwamen ook aan de Gentse universiteit terecht en richtten een orthodoxe studentenparochie op. Deze was de voorloper van de huidige Gentse Heilige Andreaskerk.

Vanaf de jaren zestig kwamen voor het eerst grote groepen migranten met islamitische achtergrond naar Gent. In de vroege jaren zeventig deden zij verschillende pogingen een moskee op te richten. In 1974 was de eerste moskee in het Prinsenhof een feit. Vanaf de jaren tachtig werd het moskeelandschap diverser.

Verschillende kerkgemeenschappen (waaronder de orthodoxe, anglicaanse en protestantse) groeiden onder invloed van de migratie. Migranten brachten ook andere interpretaties van reeds aanwezige religies binnen en blijven tot vandaag nieuwe religies aanbrengen.

Doorheen de twintigste eeuw hebben religieuzen een belangrijke rol gespeeld bij de opvang en hulpverlening voor nieuwkomers. Zo hebben in Gent een aantal progressieve priesters, zoals Koen Blieck, Herman Pillaert en Marcel De Meyer, een groot aandeel gehad in de eerste hulpverlening voor gastarbeiders, en werd in de jaren negentig door de Turkse moskeeën hulp georganiseerd voor de Bosnische vluchtelingen.

Tina De Gendt

 

Bronnen:

De Gendt T. (2014), Turkije aan de Leie. 50 jaar migratie in Gent, Tielt: Lannoo

Kanmaz M. (2009), Islamitische ruimtes in de stad. De ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent, Gent: Academia Press

STAM – Stadsmuseum Gent (2014), Kerken in Gent. 46 parochiekerken om over na te denken

www.holycornergent.com