Au Malaga – Interimkantoor voor Spaanse dienstmeisjes

Au Malaga – Interimkantoor voor Spaanse dienstmeisjes

Josefina Billault (midden), jaren 1960 – collectie Georges Billault

‘Het centrum van de Spanjaarden’, zo noemden de Spaanse immigranten in de jaren 60 dit huis aan de Voormuide. Hier woonde de alom bekende Madame Billault. Zij was als een moeder voor de Spanjaarden die vanaf de late jaren 50 naar Gent kwamen om in dienst te treden bij de rijke burgerij en adel.

Na de Tweede Wereldoorlog kende de werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen een sterke groei. Hierdoor vonden de welgestelde families van Gent geen Vlaamse meisjes en jongens meer bereid om als dienstbode in huis in te wonen. Men ging dan maar Spaanse jongelui en zelfs gehuwde koppels rekruteren.

Door haar contacten met de Gentse rijken werd Madame Billault ingeschakeld als koppelaarster tussen deze families en hun dienstbodes. Zelf was ze ook van Spaanse afkomst. In de Voormuide runde ze een winkeltje in Spaanse wijnen en delicatessen, Au Malaga. In dit interimkantoor avant la lettre brachten heel wat Spaanse nieuwkomers hun eerste uren en soms zelfs dagen in België door. Deze arbeidsmigratie uit Spanje was weinig zichtbaar en is dus weinig bekend in Gent. Toch kwamen enkele honderden Spanjaarden op deze manier in de stad terecht.