project 'Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen'

project 'Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen'

Feest van het Centrum voor de Ontwikkeling van de Jeugd van Ghana, 2012

Vogels die niet vliegen gaan dood. Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen. 30 jaar migratie en integratie.

De Ghanese gemeenschap is één van de grootste zwart-Afrikaanse gemeenschappen in Gent. Ze is bovendien één van de oudste zwart-Afrikaanse groepen in deze stad. Na twee militaire coups kwam in 1982 de migratie van Ghanezen richting Europa op gang.

In Vlaanderen vonden ze in Gent een gastvrije stad. In de jaren 1990 en 2000 groeide de Ghanese gemeenschap in Gent door familiehereniging en geboorte. Na dertig jaar Ghanese aanwezigheid zien we dat deze gemeenschap zich sterk heeft ingeburgerd, maar ook dat – met de geboorte van een tweede generatie – de herinnering aan de eerste, vaak moeilijke jaren van Ghanese aanwezigheid dreigt te verdwijnen. Hoewel de Ghanese gemeenschap zich in Oost-Vlaanderen concentreert in Gent en zijn deelgemeenten Gentbrugge en Sint-Amandsberg zijn er ook in de andere provinciesteden kleine groepen Ghanezen aanwezig en zijn er doorheen de jaren vaak ook economische linken met de andere gemeenten in Oost-Vlaanderen.
Met een erfgoedproject willen we het geheugen van de Ghanese gemeenschap en de ontvangende samenleving opfrissen door de geschiedenis van de gemeenschap en haar link met de regio te onderzoeken. Het project omvat o.a. literatuuronderzoek, mondelinge geschiedenis en verzamelen van beeldmateriaal.

Het project is een organisatie van COJG en wordt uitgevoerd door Ghanese en Belgische vrijwilligers. Ze worden hierbij ondersteund door Heemkunde Vlaanderen en FZO-VL, AMSAB, Trefpunt en het STAM.  De resultaten van het project zullen tegen eind 2014 worden gepresenteerd d.m.v. een website en een vertelsessie. Voor meer info, zie www.ghanezeningent.be.