Boerenkot – Blijven plakken aan de Coupure

Boerenkot – Blijven plakken aan de Coupure

Student Philippe De Vestele (centraal) in een cité aan de Bijlokevest, jaren 1980 – collectie Stef Bossuyt

Sinds haar oprichting in 1817 is de Gentse universiteit een trekpleister geweest voor mensen van buiten Gent. Vanaf het midden van de 19de eeuw kwamen de studenten steeds meer uit het buitenland. In de jaren 1920 was zelfs zowat een derde van de studenten niet-Belg. De rijksten onder hen, onder wie veel Argentijnen en Hongaren, werden ondergebracht in de huizen van de ‘jetset’ aan de Coupure.

Aan dit verhaal kwam een einde toen de universiteit in 1933 het Nederlands als voertaal verplicht maakte. Het aantal buitenlandse studenten zakte daardoor fel, terwijl het aantal Vlaamse studenten zienderogen toenam. Pas vanaf de jaren 60 vonden buitenlandse studenten opnieuw de weg naar de Gentse universiteit.

In de jaren 90 werd de instroom van West-Vlamingen steeds groter. Vandaag is zowat één op drie studenten van West-Vlaamse herkomst. Vanwege hun aanwezigheid werd de campus Coupure omgedoopt tot het ‘Boerenkot’. Die naam verwijst ook naar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen die er gevestigd is.