De Sleep – Hippiedokter voor een betere wereld

De Sleep – Hippiedokter voor een betere wereld

werkneemster van visfileerfabriek Diepvries Breskens, jaren 1980 – © Lieve Colruyt

De Sleep werd in 1976 opgericht als een van de eerste wijkgezondheidscentra van het land, onder impuls van de idealistische arts Ri De Ridder. Van in het begin had het centrum ook aandacht voor de gezondheidsproblemen van Turkse vrouwen. Na de migratiestop van 1974 was een groot aantal Turkse gezinnen in de wijk Sluizeken-Muide terechtgekomen, wat een kleine babyboom veroorzaakte. Deze gezinnen vonden vaak slechts moeilijk de weg naar de reguliere gezondheidszorg. Dokter De Ridder, die Turks had geleerd, stond vanwege zijn progressieve opvattingen snel bekend als de ‘hippiedokter’.

Dokter De Ridder was ook de eerste die in 1980 ontdekte dat een groot aantal Turkse vrouwen dezelfde klachten vertoonde: reuma, spieruitputting en blaasproblemen. Toen bleek dat al deze vrouwen in dezelfde visfileerfabriek in Breskens werkten, zette De Sleep een actie op om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. Voor de juridische kant van de zaak kregen ze steun van de ‘advocaten van het volk’ van de Wetswinkel, die in dezelfde wijk actief waren.

Het patiëntenbestand van De Sleep weerspiegelt sterk de bevolkingsevolutie in de wijk. Van een overwegend Gents-Turkse buurt in de jaren 70 evolueerde de bevolking naar een erg diverse groep. De laatste jaren is vooral de grote instroom uit Oost-Europa merkbaar.