Landen

Hier vind je op een eenvoudige manier informatie over de migratiegeschiedenis vanuit verschillende landen of landengroepen naar België en Gent. Deze kaart wordt tijdens de looptijd van het project aangevuld.
Ben jij zelf van elders naar Gent gekomen, of waren jouw ouders, grootouders of voorouders ooit nieuwkomers in de stad? Dan kan je hier ook zelf je verhaal, foto’s en filmpjes kwijt, zodat ze deel gaan uitmaken van het migratie-erfgoed van Gent.

LAND
De migratie vanuit voormalig Joegoslavië naar België valt uiteen in twee delen. Eerst is er de migratie van Joegoslavische arbeidskrachten die...
LAND
Lange tijd lag de focus van het migratie-onderzoek in België op de buitenlanders die ons land binnenkwamen. De migratiebewegingen van de Belgen zelf...
De Bulgaarse emigratie startte na WOII. Met het begin van de Koude Oorlog en de installatie van een communistisch regime in Bulgarije ontvluchtten...
China is een land dat al sinds zijn ontstaan te maken heeft met migratie. De keizers van het oude China stuurden burgers op pad naar de nabijgelegen...
Het aantal Fransen in België is altijd belangrijk geweest. Niet alleen vroeger maar ook vandaag nog vormt de Franse gemeenschap één van de grootste...
LAND
Doorheen zijn lange geschiedenis is Ghana vooral een immigratieland geweest. De relatieve welvaart van het land ten opzichte van zijn buren heeft...
LAND
Ik ben geboren op 22 juli 1965 in Hamburg, Duitsland. In 1989 leerde ik mijn vrouw Martine (uit Gent) kennen tijdens een reis door de Sahara, van...
Emigratie vanuit India is een relatief nieuw fenomeen. Lang was er eigenlijk amper sprake van Indische emigratie. Dit veranderde in de 19e eeuw...
LAND
Hoewel de Italiaanse immigratie in België pas vanaf het interbellum numeriek belangrijk werd, kan het begin van die migratiebeweging getraceerd...
Europa en Latijns-Amerika hebben steeds een sterke band gehad wat betreft migratie, mede dankzij hun gedeeld koloniaal verleden. Toch is het pas...
LAND
Hoewel in 2014 vijftig jaar Marokkaanse migratie naar België gevierd wordt, dateert de Marokkaanse aanwezigheid in ons land van vroeger. Al tijdens...
LAND
Als één van onze buurlanden deelt Nederland een lange migratiegeschiedenis met het huidige België. Na een lang eenmakingsproces verklaarde Keizer...

Pages