Periodes

Migratie is van alle tijden. Sinds het ontstaan van de mensheid migreerden groepen mensen van de ene naar de andere plaats, van het ene naar het andere continent. In dit historisch overzicht ligt de focus op de migratiebewegingen van de meest recente periode, van de 19e eeuw tot vandaag.

PERIODE

Met de oliecrisis van 1973 schoten de olieprijzen de lucht in. Dit had wereldwijd  een negatieve...

PERIODE

De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat heel wat mensen, overal ter wereld, voor kortere of...

PERIODE

Om migratie naar, binnen en uit West-Europa in de 19e eeuw te begrijpen, moeten we  focussen op...

Op vele vlakken was WOII een periode van stilstand, maar tegelijk verplaatsten heel wat mensen...

De trend die begon net voor WOI, waarbij België eerder een immigratie- dan een emigratieland...

PERIODE

Rond het midden van de jaren 1980 vertraagde de instroom van gezinsherenigende migranten. In...

PERIODE

Eenmaal de nasleep van WOII achter de rug, wordt de migratiegeschiedenis van West-Europa vooral...

De recente migratiestromen naar Europa en specifiek naar België vallen uit elkaar in twee...