Blikvangers

Verspreid over de stad stipt het STAM in totaal 35 plekken aan als belangrijk in de migratiegeschiedenis en maakt ze met blikvangers zichtbaar. Sommige plekken hebben nog dezelfde functie, andere zijn onherkenbaar veranderd. De ene plek is bekend, de andere anoniem. Ontdek in de stad wat het voormalige ijssalon Veneziana, Café Damberd of de Mokabon met migratie te maken hebben en kom er op deze pagina nóg meer over te weten.

BLIKVANGER

De Sleep werd in 1976 opgericht als een van de eerste wijkgezondheidscentra van het land, onder impuls van de idealistische arts Ri De Ridder. Van...

De ‘Vikingblokken’ danken hun bijnaam aan de houten hutten die er van de jaren 20 tot de jaren 70 hebben gestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werden...

BLIKVANGER

In de jaren 70 doken in verschillende Belgische steden de eerste moskeeën op. In Gent waren islamitische gastarbeiders al sinds de jaren 60 op...

BLIKVANGER

De eerste werking voor migrantenvrouwen in Gent ontstond aan het einde van de jaren 70 in de wijken Rabot en Brugse Poort. Enkele geëngageerde...

BLIKVANGER

Hier woonde en werkte Gilbert Lamont, buurman met een hart, integratiewerker avant la lettre. Toen Gilbert in 1965 zijn kapperszaak opende,...

BLIKVANGER

In de jaren 60 kwamen de meeste Spaanse migranten naar Gent om als dienstbode te werken. Een eigen plek om te ontspannen hadden ze niet. Om hen te...

BLIKVANGER

In de 19de en het begin van de 20ste eeuw hoefden buitenlanders die in België kwamen werken daarvoor geen speciale formaliteiten te vervullen. Pas...

BLIKVANGER

In Gent, net als elders in Vlaanderen, duurde het lang voor de stedelijke overheid een migrantenbeleid uitwerkte. De eerste Gentse initiatieven...

BLIKVANGER

Het 16de-eeuwse Gildehuis van de Metselaars, waarvan een exacte kopie op de Graslei staat, was tot 1976 onzichtbaar voor voorbijgangers. Het was...

BLIKVANGER

Het Museum voor Industrie, Arbeid en Textiel is gehuisvest in de gebouwen van textielfabriek De Smet-Guequier. Hier werden in 1965 de eerste vijf...

BLIKVANGER

In de vroege jaren 30 emigreerde Erminio Mazzaro, een jonge Italiaan uit de buurt van Padua, naar Nederland. Daar ging hij als werktuigkundige aan...

BLIKVANGER

In 1972 werd hier de orthodoxe parochie van Gent opgericht en een jaar later erkend door de aartsbisschop Georges Tarassoff, voormalig priester...

Pages